Cheyenne South

Cheyenne South

1

Saturday, February 1, 2020
TimeEventDetails
TBDIndoor Track: Varsity MeetTBA vs. Cheyenne Central
TBDSwimming: Boys Varsity InvitationalTBA vs. Laramie
 @  Laramie High Schoollocation
TBDWrestling: Varsity Ron Thon TournamentTBA vs. Riverton
 @  Riverton High Schoollocation
9:00am- 12:00pmPractice Varsity Cheer
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium location
10:00amBasketball: Girls JV Gamevs. Douglas
 @  Douglas High Schoollocation
10:00amBasketball: Boys Sophomore Gamevs. Douglas
 @  Douglas High Schoollocation
10:00am- 12:00pmPractice Boys Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
11:30amBasketball: Girls Sophomore Gamevs. Douglas
 @  Douglas High Schoollocation
11:30amBasketball: Boys JV Gamevs. Douglas
 @  Douglas High Schoollocation
1:00pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. Douglas
 @  Douglas High Schoollocation
2:30pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Douglas
 @  Douglas High Schoollocation
Sunday, February 2, 2020
Monday, February 3, 2020
TimeEventDetails
State Event

Kinzer Jazz Festival @ Casper

Kinzer Jazz Festival @ Casper

6:00am- 7:00amPractice Track
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium location

Thrower's practice

Thrower's practice

3:00pm- 5:00pmMusical
South High - Room D110 Auditorium location

SHS Musical Rehearsal

SHS Musical Rehearsal

3:00pm- 5:30pmPractice Boys Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
3:00pm- 6:30pmPractice Varsity Cheer
South High - Commons Room 001 location
4:00pm- 5:00pmSchool Activity
Classroom C231 location
5:00pm- 7:00pmNon-School Activity
South High - Room F130 Swimming Pool location

Cutthroat Swim Team

Cutthroat Swim Team

5:30pm- 8:00pmPractice Girls Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
8:00pm- 9:30pmOpen Gym - Boys Soccer
South High - Room E030 Main Gymnasium location
Tuesday, February 4, 2020
TimeEventDetails
State Event

Kinzer Jazz Festival @ Casper

Kinzer Jazz Festival @ Casper

6:00am- 7:00amPractice Track
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium location

Thrower's practice

Thrower's practice

3:00pm- 5:00pmMusical
South High - Room D110 Auditorium location

SHS Musical Rehearsal

SHS Musical Rehearsal

3:00pm- 5:30pmPractice Boys Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
3:00pm- 6:30pmPractice Varsity Cheer
South High - Commons Room 001 location
3:00pm- 8:00pmSouth BB Practice
4:00pmBasketball: Girls Freshman B Game  

(Cancelled)

vs. Laramie
 @  Laramie High Schoollocation
4:00pmBasketball: Girls Freshman A Game  

(Date & Time Changed to 02-15-20)

vs. Laramie
 @  Laramie High Schoollocation
4:00pmBasketball: Boys Freshman B Game  

(Date, Time & Location Changed to 02-15-20)

vs. Laramie  @  Cheyenne South High School
4:00pmBasketball: Boys Freshman A Game  

(Date, Time & Location Changed to 02-15-20)

vs. Laramie  @  Cheyenne South High School
5:00pm- 7:00pmNon-School Activity
South High - Room F130 Swimming Pool location

Cutthroat Swim Team

Cutthroat Swim Team

5:00pmWrestling: JV Match  

(Cancelled)

vs. Gering  @  Cheyenne South High School
5:30pm- 8:00pmPractice Girls Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
6:00pmWrestling: Varsity Match  

(Cancelled)

vs. Gering  @  Cheyenne South High School
7:30pm- 8:00pmOpen Gym - Girls Soccer
South High - Room E013 Weight Room location
8:00pm- 9:00pmOpen Gym - Girls Soccer
South High - Room E030 Main Gymnasium more..location
Wednesday, February 5, 2020
TimeEventDetails
State Event

Kinzer Jazz Festival @ Casper

Kinzer Jazz Festival @ Casper

6:00am- 7:00amPractice Track
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium location

Thrower's practice

Thrower's practice

3:00pm- 5:00pmMusical
South High - Room D110 Auditorium location

SHS Musical Rehearsal

SHS Musical Rehearsal

3:00pm- 5:30pmPractice Boys Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
3:00pm- 6:30pmPractice Varsity Cheer
South High - Commons Room 001 location
5:00pm- 7:00pmNon-School Activity
South High - Room F130 Swimming Pool location

Cutthroat Swim Team

Cutthroat Swim Team

5:30pm- 8:00pmPractice Girls Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
8:00pm- 9:30pmOpen Gym - Boys Soccer
South High - Room E030 Main Gymnasium location
Thursday, February 6, 2020
TimeEventDetails
6:00am- 7:00amPractice Track
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium location

Thrower's practice

Thrower's practice

11:00am- 1:00pmHerff Jones
South High - Commons Room 001 location

Ring delivery

Ring delivery

3:00pm- 5:00pmMusical
South High - Room D110 Auditorium location

SHS Musical Rehearsal

SHS Musical Rehearsal

3:00pm- 5:30pmPractice Boys Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
3:00pm- 6:30pmPractice Varsity Cheer
South High - Commons Room 001 location
4:00pmBasketball: Girls Freshman B Game  

(Date Changed to 01-29-20)

vs. Cheyenne Central
4:00pmBasketball: Boys Freshman B Game  

(Date Changed to 01-29-20)

vs. Cheyenne Central
5:00pm- 7:00pmNon-School Activity
South High - Room F130 Swimming Pool location

Cutthroat Swim Team

Cutthroat Swim Team

5:00pm- 6:30pmTeam Dinner
South High - Commons Room 001 location

Boys swim team

Boys swim team

5:30pmBasketball: Girls Freshman A Game  

(Date Changed to 01-29-20)

vs. Cheyenne Central
5:30pmBasketball: Boys Freshman A Game  

(Date Changed to 01-29-20)

vs. Cheyenne Central
5:30pm- 8:00pmPractice Girls Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
7:30pm- 8:00pmOpen Gym - Girls Soccer
South High - Room E013 Weight Room location
8:00pm- 9:00pmOpen Gym - Girls Soccer
South High - Room E030 Main Gymnasium more..location
Friday, February 7, 2020
TimeEventDetails
TBDSwimming: Boys Varsity Conferencevs. Multiple Schools..
3:00pm- 5:00pmMusical
South High - Room D110 Auditorium location

SHS Musical Rehearsal

SHS Musical Rehearsal

3:00pm- 5:30pmPractice Boys Basketball
South High - Room E040 Auxiliary Gymnasium more..location
4:00pmBasketball: Girls JV Gamevs. Thunder Basin  @  Cheyenne South High School
4:00pmBasketball: Boys JV Gamevs. Thunder Basin  @  Cheyenne South High School
4:00pm- 7:00pmCamp - Cheer
Wrestling Room location
4:00pmWrestling: JV Matchvs. Thunder Basin
5:00pm- 7:00pmNon-School Activity
South High - Room F130 Swimming Pool location

Cutthroat Swim Team

Cutthroat Swim Team

5:00pmWrestling: Varsity Matchvs. Thunder Basin
5:30pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. Thunder Basin  @  Cheyenne South High School
5:30pmBasketball: Boys Sophomore Gamevs. Thunder Basin  @  Cheyenne South High School
6:00pmWrestling: JV Matchvs. Campbell County
7:00pmBasketball: Girls Sophomore Gamevs. Thunder Basin  @  Cheyenne South High School
7:00pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Thunder Basin  @  Cheyenne South High School
7:00pmWrestling: Varsity Matchvs. Campbell County